HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tréning hodnotiteľov

Naše podujatia

Seminár pre budúcich expertov a hodnotiteľov projektov rámcového programu Horizont 2020.

Tréning sa konal v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na druhom poschodí dňa 25.02.2015 od 9:30 do 12:00.

Tréningu bol za účasti zástupkyne z Európskej komisie Marcely Groholovej.

Tréning bol zameraný pre budúcich expertov a hodnotiteľov projektov rámcového programu Horizont 2020. Na tréningu odzneli rady skúseného hodnotiteľa k tomu ako sa stať hodnotiteľom Európskej komisie pre projekty Horizontu 2020.

PROGRAM PODUJATIA
Prezentácia:

How to become Expert – Evaluator in H2020, Marcela Groholová (eng.)