HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tour de ERA Žilina

Naše podujatia

Prvé zo série podujatí pod názvom Tour de ERA v Žiline. Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.

Pôjde o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

Prvý deň: 26.3.2019 od 9.00h. do 16.00h.

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA) ako COST a Creative Europe, následne bol predstavený program Horizont 2020 a jeho 2 oblasti: Inteligentnej, ekologickej a integrovanej dopravy a Bezpečným spoločnostiam – ochrane slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1. dňa

Prezentácie:

Inteligentná doprava v ERA – T.Kováčiková

Projekt MoTiV – G.Lugano

EIC – V.Petrášová

Pracovný program a výzvy v oblasti Doprava – J. Šimkovič

Rady pre písanie projektov v SC7 – P.Beňo

Druhý deň: 27.3.2019 od 9.00h.

Workshop- Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Miesto: UNIZA, miestnosť Aula Datalan NG01, Univerzitná 1, 010 01 Žilina

Registrácia bezplatná a bolo potrebné sa registrovať na každý deň samostatne.

Potvrdením vašej registrácie bude spätný mail, keďže počet uchádzačov na podujatie Tour de ERA je limitovaný.

Nasledovať bude: 4.-5.4. – Banská Bystrica, 16.-17.4. – Košice, 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA a registrácie do všetkých miest.