HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tour de ERA tour – Bratislava

Naše podujatia

V mesiaci apríl sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Nitre. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

Prvý deň: 29.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.

Podujatie sa v úvode venovalo predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne sa programu Horizont 2020 a  jeho oblastiam: Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1. deň – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Miesto: CVTI SR (2.posch), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Prezentácie:

Pracovný program Klíma – M.Tužinská

Horizont 2020 – Energy – P.Braciník

Pracovný program Energy – M.Tužinská

EIC pilot – L.Dávidová

Projekt Solargis. Skúsenosti s H2020 – M. Šúri

Tipy a rady hodnotiteľky – Z. Palková

Etika v H2020 – S.Ftáčniková

Druhý deň: 30.04.2019 od 9.00h.

Workshop- Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Program 2. deň – Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“

Miesto: CVTI SR (2.posch), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Na tomto linku si môžete stiahnuť prezentácie z podujatia. Videozáznam z prezentácií je dostupný na: https://archiv.nti.sk/tag?baera

Upozorňujeme, že nie všetky prezentácie a videozáznamy mohli byť zverejnené.

Taktiež poprosíme o Vašu minútku času pre vyplnenie krátkeho dotazníka k účasti v programe H2020 a dotazníka spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku.

Podrobný plán Tour de ERA