HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tour de ERA – Nitra

Naše podujatia

V mesiaci april sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Nitre. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

Prvý deň: 25.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne programu Horizont 2020 a  jeho oblastiam: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1. deň – Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a   námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (oblasť SC2); Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 

Miesto: Kongresové centrum SPU, Trieda A.Hlinku 28, Nitra

Prezentácie:

Horizont 2020 – N.Hurtová

Pracovný program a výzvy – M.Fikselová

Od hodnotiteľa k riešiteľovi – Z.Palková

EIT Food HUB – A.Kolesárová

Úloha Bioeconomy Clustra pri posilňovaní biohospodárstva na Slovensku – K.Blicklingová

H2020 – medzinárodné projekty a účasť NPPC na strategickom plánovaní výskumu – D. Peškovičová

Druhý deň: 26.04.2019 od 9.00h.

Workshop- Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Program 2. deň – Workshop „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“ 

Miesto: Kongresové centrum SPU, Trieda A.Hlinku 28, Nitra

Nasledovala: 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA