HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tour de ERA – Košice

Naše podujatia

V mesiaci april sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Košiciach. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“.

Prvý deň: 16.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne programu Horizont 2020 a  jeho dvom oblastiam: Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, Rošírenie účasti a šírenie excelentnosti, MSCA, atď.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1.dňa

Miesto: Vedecký partk Technicom, Košice

Prezentácie:

Erasmus+ – Gabriela Mezeiová

Európsky výskumné infraštruktúry a prezentácia úspešnej účasti slovenskej inštitúcie – ÚEF SAV Košice – Anton Lavrin

EIC – V. Petrášová

Tipy a rady hodnotiteľa – Iveta Rajničová Nagyová

MSCA v Horizonte 2020 – Iveta Hermanovská

Nanotechnológie a pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, Pracovný program NMBP 2018-2020, Výzvy 2019-2020

Druhý deň: 17.04.2019 od 9.00h.

Workshop- Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Miesto: Vedecký partk Technicom, Košice

Nasledovať bude: 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA a registrácie do všetkých miest.