HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tour de ERA – Banská Bystrica

Naše podujatia

V mesiaci apríl sme organizovali podujatie pod názvom Tour de ERA v Banskej Bystrici. ERA – Európsky výskumný priestor (ERA) znamená jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami.
Išlo o 2-dňové podujatie v piatich vybraných slovenských mestách.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu programov medzinárodnej spolupráce s dôrazom na Horizont 2020. Druhý deň sa venoval téme „Ako napísať dobrý projektový návrh H2020“
Prvý deň: 04.04.2019 od 9.00h. do 16.00h.

Podujatie bolo v úvode venované predstaveniu programov Európskeho výskumného priestoru (ERA), následne programu Horizont 2020 a  jeho dvom oblastiam: Európa v meniacom sa svete (SC6) a Veda pre a so spoločnosťou (SwafS) v programe Horizont 2020.

Cieľovou skupinou bola široká vedecko-výskumná komunita a verejnosť.

Program 1. dňa

Miesto: Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

Prezentácie zo seminára H2020

Pracovný program pre oblasti SC6, otvorené výzvy 2020. „Veda so a pre spoločnosť“ a jej výzvy. Vyhľadávanie partnerov – Simkova

Smerovanie a stratégia oblasti SC6. Tipy a rady hodnotiteľa – Alexandrá Bitušiková

(3 prezentácie)

Úspešné projekty:

Projekt HubIT – Gabriela Mezeiová

Projekt PROMISE – Roman Hofreiter (doplnená čoskoro)

Projekt CHARMED – Magdaléna Pichlerová

MSCA v Horizonte 2020 – Iveta Hermanovská

Etika v H2020 a vo výskumnom projekte – Soňa Ftáčniková

Druhý deň: 05.04.2019 od 9.00h.

Workshop- Ako napísať dobrý projektový návrh H2020

Miesto: v priestoroch UMB, Cesta na amfiteáter 1, 3. poschodie, Banská Bystrica.

Nasledovali: 16.-17.4. – Košice, 25.-26.4. – Nitra, 29.-30.4. – Bratislava

Podrobný plán Tour de ERA