HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SR podpísala bilaterálnu dohodu pre program Eurostars 2

Naše podujatia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan podpísal 19.mája, 2016 so Sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli, bilaterálnu dohodu pre program Eurostars 2.

Program Eurostars 2 je Spoločný program Európskej únie (EÚ) a 33 krajín. Program je zameraný na podporu medzinárodných výskumných projektov malých a stredných podnikov (MSP). Bilaterálna dohoda umožní slovenským MSP predkladať projekty v rámci výziev vyhlasovaných  v rámci programu, podieľať sa na vývoji nových inovatívnych produktov v spolupráci so zahraničnými partnermi, získať prístup na nové trhy, ktorý by im bez spolupráce bol nedostupný, zlepšiť si konkurenčnú pozíciu na trhu, vytvoriť alebo udržať pracovné miesta, prístup k výskumnej infraštruktúre a získať finančnú podporu z MŠVVaŠ na svoj výskum na základe úspešného hodnotenia Sekretariátom EUREKA a na základe odsúhlasenia MŠVVaŠ SR. Prínosom tejto dohody je tiež návratnosť investovaných finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.  EÚ prostredníctvom Sekretariátu EUREKA refunduje z týchto prostriedkov  33%, ktoré môže SR použiť na podporu ďalších  výskumných projektov.