HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň H2020 Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)

Naše podujatia

 • Začiatok
  13.11.2019, 08:30
 • Koniec
  13.11.2019, 15:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Národná kancelária pre Horizont 2020
 • Miesto konania
  CVTI SR - Konferenčná miestnosť č. 235, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
 • Štát
  Slovensko
 • Odkaz na webovú stránku
  http://eraportal.sk/nase_podujatia/spolocny-informacny-den-biohospodarstvo-sc2-a-zivotne-prostredie-sc5/

Informačný deň k aktuálnym výzvam H2020 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) bude zameraný na predstavenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov do otvorených výziev pre rok 2020. Prednášajúci sprehľadnia politiky a relevantné strategické dokumenty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri príprave projektového návrhu a predstavia víziu smerovania environmentálneho výskumu v novom rámcovom programe Horizont Európa. Nebude chýbať prezentácia úspešného riešiteľa projektu podporeného z programu H2020. Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a NCP za danú tematickú oblasť programu H2020.

Informačný deň sa uskutoční 13. novembra 2019  (8:30 – 15:00) v priestoroch CVTI SR (konferenčná miestnosť na 2. poschodí) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Program

V prípade, že ste sa podujatia nestihli zúčastniť, videozáznam z Infodňa je k dispozícii na vyžiadanie.

Registračný formulár na podujatie s možnosťou registrácie na konzultácie sú  k dispozícii v dolnej sekcii tejto stránky. Zaškrtnutím možnosti „Registrujem sa na workshop“ prejavíte záujem konzultovať svoj projektový návrh na záver informačného dňa.

Tešíme sa na vašu účasť!

Ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Národné kontaktné body H2020, ktoré pre vás toto podujatie organizujú: