HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME Instrument: Národný deň 2018

Naše podujatia

Záznam z podujatia

Dňa 2.októbra 2018 sa v priestoroch CVTI SR v Bratislave uskutočnil Národný informačný deň pre SME Instrument. Účastníci mali možnosť získať informácie o fungovaní schémy SME Instrument i jej výsledkoch a plánoch do budúcnosti, aký je pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument, skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania a ako prebieha hodnotenie.

Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, SME Instrument, má za sebou už štyri roky fungovania, počas ktorých zafinancoval 1,3 miliardy eur do 3200 firiem z 37 krajín, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. Doposiaľ bolo podporených 11 slovenských firiem.

Pozvánka a program

Organizátori

Ďalšie informácie o SME Instrument