HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME Instrument 2017 – Národný deň a diskusia k pre MSP

Naše podujatia

Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, Nástroj pre MSP alebo SME Instrument, má za sebou už tri roky fungovania, počas ktorých alokoval takmer 1 miliardu eur do 2500 projektov vo firmách v celej Európe, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. Desať projektov bolo schválených aj slovenským firmám, vrátane prvého historického úspechu slovenskej firmy v 2. fáze.

Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia, koučujú a podporujú. Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Základné organizačné údaje

 • Kedy: 16. máj 2017, utorok, od 13:00 (registrácia od 12:30)
 • Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Jazyk podujatia: slovenský/český
 • Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 10.5.2017, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 • o schéme SME Instrument – ako naozaj funguje,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia,
 • čo prináša firme koučing od inovačných manažérov s medzinárodnými skúsenosťami,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu očakávať.

Predbežný program podujatia (13:00 – 16:30)

Viac informácii a podrobností sledujte na webe.