HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME Instrument (1. fáza ) – Ako pripraviť návrh projektu

Naše podujatia

Pozývame Vás na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument – 1. fáza, ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2019 v budove CVTI SR v Bratislave.

Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejších problémoch a nedostatkoch projektových návrhov v rámci schémy SME Instrument – 1. fáza. Cieľovou skupinou sú zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu vo februári a máji 2019.

Účasť na seminári je bezplatná!

Program

Prezentácie

Záznam je dostupný