HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko získalo prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC)

Naše podujatia

Európska rada pre výskum (ERC)) schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami.

Projekt  v rámci grantovej schémy Proof of Concept zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA).

Mediálne výstupy:

Tlačová agentúra TASR; Televízia TA3,

Denník SME

Denník Hospodárske noviny