HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko – český informačný deň pre oblasť Secure Societies

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasť Secure Societies sa uskutočnil dňa 5. júna 2018 od 9.00 hod. v buduve CVTI SR, Bratislava. Následne po informačnom dni bol workshop k písaniu projektov v tejto oblasti v rámci programu Horizont 2020.

Cieľovou skupinou informačného dňa a workshopu k písaniu projektov boli vedecko-výskumní pracovníci, ktorí majú záujem o účasť v programe H2020 Secure Societies.

PREZENTÁCIE:

Etika a dáta v projektoch Horizontu 2020

Focus Areas – Boosting the effectiveness of the Security Union

How to write a RIA proposal from the coordinator’s perspective – Transport domain – Giuseppe Lugano

Rules and practical recommendations for proposalpreparation – Markus MÜLLER

Secure Society – prehľad – Štefan Luby

Videozáznam z podujatia nájdete pod linkami:

https://archive.tp.cvtisr.sk?33487655

https://archive.tp.cvtisr.sk?33512612

https://archive.tp.cvtisr.sk?33547584