HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SET PLAN konferencia

Naše podujatia

SET Plán konferencia – Central European Energy Conference X sa bude konať v Bratislave počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a vytvorí tak  prestížnu medzinárodnu platformu na otvorenú diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky výskumu a inovácií medzi zúčastnenými stranami. Konferencia bude skúmať proces vytvorenia Európskej energetickej únie, špecificky sa zameria na stratégiu pre výskum a inovácie, ktorá je kľúčom k  v transformácii energetického sektora v EÚ. Cieľom je zlepšiť a  zviditeľniť energetickú úniu, ukázať možnosti a politické priority a plánovať budúce akcie. Na konci konferencie budú schválené návrhy a odporúčania, ktoré budú použité ako nástroje na realizáciu politiky pre SET plan  a energetiku únie.

SET Plán 2016 – Central European Energy Conference X – bude mať 8 hlavných panelov na prioritách plánu energetických Únie a SET a 6 paralelných tematických večerných porád o súvisiacich témach za účasti politikov a osobností z oblasti podnikania, vedy a inovácií, občianskej spoločnosti a regionálnej a miestnej samosprávy. Súčasťou konferencie bude mať aj 3 vedľajšie podujatia organizované v deň pred hlavným programom.

Sledujte program