HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár programu Horizont 2020 ako príležitosť pre akademický sektor

Naše podujatia

Materiálno-technologická fakulta, STU v Trnave usporiadala dňa 12. marca 2018 seminár k aktuálnym otázkam v rámci Horizontu 2020 v spolupráci s Národnou kanceláriou Národných kontaktných bodov na podporu Horizontu 2020.

Cieľom seminára  bolo predstavenie výziev v relevantných oblastiach ako aj aktuálne novinky, tipy a rady pre podávateľov projektov.

S prezentáciami vystúpili okrem národnej koordinátorky Ivety Hermanovskej aj Nataša Hurtová a Dušan Janičkovič.

Prezentované témy podnietili živú diskusiu účastníkov prevažne z Oddelenia zahraničných projektov, MTF STU Trnava.