HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár Open Access v Horizonte 2020

Naše podujatia

Dňa 5.apríla 2016 od 09:00 do 12:00 hod. sa v CVTI SR konal seminár s názvom Open Access v Horizonte 2020.

V priebehu seminára bolo predstavené nové smerovanie Európskej komisie v oblasti Otvoreného prístupu k vedeckým informáciám („OA“). EK zavádza povinnosť on-line bezplatne sprístupňovať vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom projektov v programe Horizont 2020. Táto povinnosť sa, na rozdiel od 7.RP,  bude týkať všetkých príjemcov grantov programu Horizont 2020.

Účastníci seminára sa dozvedeli, ako postupovať, aby bola OA povinnosť týkajúca sa publikácií splnená. Úplnou novinkou, v porovnaní so 7.RP, je pilotný program Otvorené výskumné dáta, ktorý spočíva v povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať aj výskumné dáta, ktoré predstavujú projektové výstupy. Bolo vysvetlené koho sa táto povinnosť bude týkať, ako ju splniť a aké sú výnimky. Počas seminára bolo vysvetlené, ako sa OA politika EÚ (prítomná najmä v programe Horizont 2020) postupne premietne do OA politík jednotlivých členských štátov EÚ.

Seminár bol určený najmä záujemcom o účasť v programe Horizont 2020, účastníkom programu Horizont 2020 a tým, ktorých zaujíma problematika OA. Predpokladalo sa preto základné povedomie o programe Horizont 2020 zo strany účastníkov.

Seminár nebol určený na poskytovanie detailných informácií o programe Horizont 2020.

PROGRAM

Prezentácie:

Otvorený prístup v rámcovom programe Horizont 2020 – Jana Kratěnová