HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár MSCA Individual Fellowship 2019

Naše podujatia

Seminár MSCA Individual Fellowship 2019  (MSCA IF) sa uskutočnil dňa 23. mája 2019 (štvrtok)  o 9:00 hod na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. A 212.

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Účastníci seminára budú mať jedinečnú príležitosť priamej interakcie s úspešnými riešiteľmi projektov MSCA IF, hodnotiteľom a Národným kontaktným bodom.

Program