HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár MSCA Individual Fellowship 2018 (MSCA IF)

Naše podujatia

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 organizovala Seminár MSCA Individuálne štipendium 2018 (MSCA IF), ktorý sa uskutočnil 17. júla  2018 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Účastníci seminára mali jedinečnú príležitosť konzultovať prípadné otázky priamo s hodnotiteľkou a držiteľmi grantu MSCA Individuálne štipendium.