HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár k príprave projektov do poslednej výzvy TWINNING

Naše podujatia

Srdečne vás pozývame na seminár k príprave návrhov projektov do poslednej výzvy TWINNING v rámci programu H2020  (kód WIDESPREAD-05-2020), ktorý organizujeme 19.6.2019 v priestoroch konferenčného centra TC AVČR Praha. Zámerom podujatia je oboznámiť účastníkov so zásadami prípravy jednotlivých častí projektového návrhu, s finančnými špecifikami a nevyhnutnými stratégiami, ktoré musia byť v návrhu uvedené. Predstavíme tiež štatistické výstupy predošlých výziev, pohľad hodnotiteľov (najčastejšie chyby), priebeh  hodnotiaceho procesu a skúsenosti s implementáciou niektorých nových projektov.

Návrh programu nájdete tu.

Účasť na seminári je bezplatná na základe povinnej registrácie (otvorenej do 17.6.2019) na

http://geform.tc.cz/twinning2020

Viac info:

voseckova@tc.cz;

natasa.hurtova@cvtisr.sk