HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár – Horizont 2020 – ako na to?

Naše podujatia

Na pôde Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 22. marca 2018 uskutočnil seminár k aktuálnym otázkam najväčšieho programu na podporu vedy, techniky a inovácií Horizontu 2020, ktorý bol organizovaný v spolupráci s Národnou kanceláriou Národných kontaktných bodov na podporu Horizontu 2020.

Cieľom seminára bolo predstaviť aktuálne výzvy v relevantných programových oblastiach, finančné a právne otázky ako aj príležitosti pre akademický aj neakademický sektor. S prezentáciami okrem národnej koordinátorky Ivety Hermanovskej vystúpili Viera Petrášová a Dušan Janičkovič. Prezentované možnosti o podávanie návrhov projektov v rámci Horizontu 2020 podnietili živú diskusiu účastníkov stretnutia.