HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár ERA Chairs 2018

Naše podujatia

Dňa 12. septembra 2018 sa v priestoroch Technologického centra v Prahe konal česko-slovenský seminár zameraný na prípravu návrhov projektov v rámci výzvy ERA Chairs-2018

Zámerom seminára bolo oboznámiť účastníkov so zásadami prípravy projektového návrhu WIDESPREAD-04-2019, poskytnúť informácie o finančných špecifikách a stratégiách, ktoré musí návrh obsahovať. V rámci programu boli prezentované štatistické výstupy z predošlých výziev, nedostatky návrhov z pohľadu hodnotiteľov, proces hodnotenia ako aj  skúsenosti koordinátorov návrhov, ktoré uspeli v rámci výzvy 2017.

Program

Prezentácie z podujatia podľa programu na stiahnutie.

Etika jako strategie a integrální součást návrhu -Eva Hillerová, TC AV ČR

Excelence, dopad a implementace – Nataša Hurtová, CVTI SR

Finanční specifika a příprava rozpočtu projektu – Marie Horniecká, TC AV ČR

Gender v projektech H2020 -Marcela Linková, NKC – gender a věda

Proces hodnocení – Anna Vosečková, TC AV ČR

RRI v Horizontu 2020 -Anna Vosečková, TC AV ČR

Statistické údaje prvních výzev ERA Chairs – Daniel Frank, TC AV ČR

Strategie pro šíření a využití výsledků – Martin Kobert, TC AV ČR

Výzva ERA Chairs 2018 – Anna Vosečková

Zkušenosti českého projektu (z výzvy 2017) – ERA Chair project at J.Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS

Zkušenosti slovenského projektu LAMatCU (z výzvy 2017) – Zuzana Lisoňová, Univerzita Komenského v Bratislavě

 

Nejčastější komentáře a chyby – Anna Vosečková, TC AV ČR

Kontakt:

Anna Vosečková

Nataša Hurtová