HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár EK k finančným pravidlám pre projekty H2020 – English

Naše podujatia

Celodňovy seminár v rámci kampane EK k finančným pravidlám pre H2020 sa uskutočnil na CVTI SR dňa 7.2.2017. EK predstavila osvedčené postupy pri realizácii projektov. Táto akcia sa zamerala predovšetkým na všeobecný model grantovej dohody. Cieľovou skupinou boli skúsení grantoví manažéri, ľudia podporujúci výskumníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych jednotiek.

Registrácia je nutná nakoľko počet miest je limitovaný.

Jazykom seminára je angličtina bez prekladu.

Seminár bolo možné sledovať cez webstreaming, ale bolo potrebné sa naň zaregistrovať tu. Zaregistrovaní dostanú e-mailom link na webstreaming.

Pozrite si pozvánku.

Pozrite si prezentáciu zo seminára.