HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SECID – Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

Naše podujatia

23. novembra 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ konala jediná konferencia v oblasti výskumu a inovácií, ktorá sa uskutočnila v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o dôležitosti excelentnej vedy v európskom výskumnom priestore, ale aj debatu o príležitostiach a výzvach týkajúcich sa Horizontu 2020, EŠIF a iných národných a medzinárodných programov.

40 európskych odborníkov diskutovalo v troch plenárnych a troch paralelných sekciách. Konferenciu otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a člen Európskej komisie zodpovedný za výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas.

Konferencia slúžila ako fórum pre hodnotenie dosiahnutých výsledkov v Teamingu, Twinningu a ERA Chair, a to so zámerom poukázať na hlavné dôvody existujúcich disparít. V neposlednom rade poskytla toto podujatie priestor pre vytvorenie nových potenciálnych partnerstiev do budúcnosti. Významným výstupom konferencie mali byť odporúčania a návrhy ako zvýšiť inovačný potenciál v krajinách s nízkou úrovňou výstupov v oblasti vedy a inovácií. Výstupy z konferencie budú použité pri strednodobom hodnotení Horizontu 2020, ako aj pri príprave nového rámcového programu pre výskum a inovácie.

Počas konferencie budú oficiálne zverejnených 10 projektov, ktoré uspeli vo výzve Teaming. Ich koordinátori sa osobne zúčastnia na tejto ceremónii.

Viac informácií o konferencií na http://secid2016.cvtisr.sk/.

Live web streaming 
SECID konferencia už momentálne presiahla maximálnu kapacitu účastníkov a registrácia je z tohto dôvodu uzatvorená. Avšak pre všetkých, ktorí by sa radi zúčastnili, sme pripravili live stream konferencie prostredníctvom našej webstránky. Vďaka tomu bude možné naživo sledovať všetky Plenary Sessions a Parallel Session 1: Positioning excellence in the innovation ecosystem.

Takisto bude možné sa priamo zapojiť do diskusií pomocou aplikácie Slido a položiť otázky rečníkom, či hlasovať v anketách.