HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research Strategies The next Framework Programme

Naše podujatia

Dovoľujeme si Vás upozorniť na príjemné čítanie v oblasti vedy a výskumu v EÚ. Súhrn stratégií pre prípravu ďalšieho pracovného programu si môžete stiahnuť práve tu Research Strategies The next Framework Programme.