HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvá pilotná výzva prepájajúca projekty programov H2020 a Interreg spustená

Naše podujatia

Európska komisia spustila prvú testovaciu výzvu, ktorá umožňuje žiadateľom v programoch Horizont 2020 a Interreg Central Europe podať spoločný projekt na využitie výsledkov svojich predchádzajúcich projektov.

 

Spoločné projekty by mali ďalej rozpracovať sľubné výsledky a výstupy z najmenej troch rôznych projektov spolufinancovaných zo strany programu INTERREG CENTRAL EUROPE a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy a i. a prispôsobiť ich potrebám regiónov a cieľových skupín. Podporené budú projekty v nasledovných oblastiach:

  • priemysel/pokročilá výroba
  • energeticky efektívna renovácia verejných budov v mestách
  • adaptácia na klimatické zmeny a predchádzanie rizikám
  • sociálne podnikanie
  • nízko-uhlíková  mobilita a kvalita ovzdušia v mestách
  • lokality s kultúrnym dedičstvom a ohrozené budovy
  • prístupnosť okrajových a hraničných regiónov k TEN-T a CNC

Uzávierka predkladania projektových žiadostí: 5. júl 2019

 

Viac informácií o výzve:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html