HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Program Horizont 2020 pre firmy

Naše podujatia

Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network Vás pozýva na seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Zatiaľ sa slovenským firmám príliš nedarí. Príďte sa dozvedieť viac a využite našu bezplatnú pomoc pre Vás. Semináre sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy).

Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          priblížiť cieľ a účel osobitného nástroja pre malé a stredné podniky v Horizonte 2020 (pravidlá účasti),

–          vysvetlenie jednotlivých fáz SME Instrumentu,

–          osobitosti prípravy projektového návrhu – SME Instrument vs. tradičný vedecko-výskumný projekt,

–          poučenia z roku 2014.

Seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu“ plánujeme uskutočniť v druhej polovici mája v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

Informácie budú zverejnené na tejto stránke v časti ,,Aktuality“.

ČAS A MIESTO KONANIA – uvedené v programe konkrétneho podujatia.

POZOR ZMENA TERMÍNU

25.3.2015, od 9.-12.hod., Žilina – v partnerstve s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline, Banka Žilina, Legionárska 1, Žilina.

program_SME_Instrument_marec2015_ZA

Uskutočnené:

26.2.2015, Košice – v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitná knižnica,

Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice.

Program

27.2.2015, Prešov – v partnerstve s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9, Prešov.

Program 

 4.3.2015, Bratislava, 13:00 – 16:30 h. – CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Program

9.3.2015, Banská Bystrica – v partnerstve s BIaTC Banská Bystrica, Podnikateľský inkubátor, Rudohorská 33, Banská Bystrica

Viac info: http://een.sk/?news/news/4271 alebo http://goo.gl/2skRHf