HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripravujete projekt do fázy 1? Chcete sa dozvedieť tipy, ako napísať dobrý projekt?

Naše podujatia

Kancelária H2020 v spolupráci s BIC organizuje workshop na prípravu projektov v rámci schémy SME INSTRUMENT, ktorý sa uskutoční 19. marca 2018 v CVTI SR, Bratislava.
Workshop, ktorý sa uskutoční dňa  19.3.2018 je určený firmám, ktoré majú pripravený projektový zámer na vývoj a uvedenie inovatívneho produktu na trh, majú základné informácie o schéme SME Instrument. Zameria sa na konkrétne aspekty prípravy návrhu projektu.
 
Pripravujete projekt do fázy 1? Chcete sa dozvedieť tipy, ako napísať dobrý projekt?
 
Workshop je určený firmám, ktoré majú pripravený projektový zámer na vývoj a uvedenie inovatívneho produktu na trh, majú základné informácie o schéme SME Instrument. Zameria sa na konkrétne aspekty prípravy návrhu projektu.
 
Workshop bude organizovaný pre vybraný malý okruh firiem (5-8), ktoré majú potenciál pre úspech v schéme SME Instrument. Výber bude uskutočnený na základe zaslania vyplneného krátkeho popisu projektového zámeru, prípadne zhodnotenia zamietnutej kompletnej žiadosti.
Účasť na podujatí je podmienená výberom firmy a absolvovaním prípravného rozhovoru s NCP pred podujatím.
 
Podujatie je bezplatné.
 
V prípade záujmu kontaktujte:  filus@bic.sk
barbora.kubikova@cvtisr.sk