HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pripravujeme rozpočet projektov H2020

Naše podujatia

Dňa 27.1.2015 o 13:00h. sa konal seminár Pripravujeme rozpočet projektov H2020 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí.

Seminár bol zameraný na prípravu rozpočtu a plánovanie nákladov v projektoch RIA a IA.

PROGRAM

Prezentácia:

Príprava rozpočtu projektov H2020 – Peter Beňo