HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na „Dopad“

Naše podujatia

Seminár na tému – Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na „Dopad“, ktorý sa uskutočnil dňa 26.9.2018 od 9:00 hod. v CVTI SR v Bratislave.

Cieľom semináru bol poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejšie kladených otázkach pri písaní projektu a metodike prípravy návrhu projektu so zameraním na dopad. Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení.

 

Podujatie:            Seminár

Dátum:                 26. september 2018 – streda (09:00 – 12:20)

Miesto:                  Centrum vedecko-technických informácií SR   

                                Lamačská cesta 8/A, Bratislava

                                konferenčná miestnosť č. 235, 2. poschodie


Program

Prezentácie:

IPR and related issues 2018 – 2020 – Časť 1

IPR and related issues 2018 – 2020 – Časť 2