HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe

Naše podujatia

Dňa 30.5.2017 sa uskutočnilo podujatie s názvom – Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe v priestoroch BIC Bratislava, Zochova 6-8 v Bratislave. Podujatie bolo organizované spoločnosťou BIC Bratislava v rámci Enterprise Europe Network v spolupráci s Národným NCP koordinátorom pre Horizont 2020 pri CVTI SR http://h2020.cvtisr.sk.

Vážení účastníci, ďakujeme za vašu účasť. Našu prácu sa snažíme neustále zlepšovať a prinášať vám stále nové semináre. Nájdite si, prosím, chvíľu času a ohodnoťte našu prácu. Po odoslaní dotazníka sa vám zobrazia linky na stiahnutie prezentácií.
 

Čo ste sa mohli dozvieť:
Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? A ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy.

Program:
09:30 Registrácia
10:00 – 11:30 Ing. Jana Rešutíková, Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úvod do ochrany duševného vlastníctva
Slovenské a medzinárodné patenty
11:30 – 11:50 Ing. Róbert Porubčan, európsky, slovenský a český patentový zástupca
Ako postupovať pri podávaní patentu alebo úžitkového vzoru?
Taktika pri získavaní IP ochrany v SK a v zahraničí – čo odlišuje success story od neúspechu.
Najčastejšie chyby v procese IP ochrany.
11:50 Diskusia a individuálne konzultácie s lektorom

Vstup voľný len pre registrovaných účastníkov.

Viac informácií:
Jana Szuhová, BIC Bratislava
szuhova@bic.sk, 02/3233 2715