HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v Horizonte 2020

Naše podujatia

Informačný deň na tému Potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v Horizonte 2020sa uskutočnil 12. februára 2015 v Nitre.

Informačný deň bol zameraný na výzvy SC2 (Foof security) a SC5 (Climate actions) aktuálne v roku 2015.

Miesto konania:             Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Program podujatia

Prezentácie