HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pokyny pre predkladanie návrhov projektov vo výzvach pre rok 2017 – Vesmír

Naše podujatia

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci pracovného programu 2016-2017 programu Horizont 2020, možno nájsť a konzultovať na účastníkov portáli. Tiež si môžete stiahnuť časť „Vesmír“ pracovného programu 2016-2017 programu Horizont 2020.

Nižšie uvedené dokumenty poskytnú dodatočné informácie pre žiadateľov, ktorí chcú podávať projekty na konkrétne témy v súvislosti s pracovným programom (otvorené výzvy).

Call for proposals H2020-EO-2017