HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Píšeme projekt ERC 2019

Naše podujatia

  • Začiatok
    21.06.2019, 09:00
  • Koniec
    21.06.2019, 15:00

Národná kancelária Horizontu 2020 vás pozýva na interaktívny workshop Píšeme projekt ERC,
ktorý sa uskutoční dňa 21.6.2019 v budove CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava v konferenčnej miestnosti na 2.poschodí.

Cieľ: zvýšiť účasť slovenskej vedeckej komunity v programoch ERC

Forma podujatia: interaktívny workshop, ktorý poskytne možnosť konzultovať kvalitu projektového zámeru so skúsenými hodnotiteľmi a národnými kontaktnými bodmi

Program podujatia

Interaktívny workshop bude mať 2 časti.

Prvá časť je otvorená všetkým záujemcom.

Pre účasť na druhej časti je potrebné sa kvalifikovať  t. j.  poslať nám nižšie uvedené kvalifikačné podklady, na základe ktorých preukážete vážny záujem o podanie projektu.

Kvalifikačné podklady pre účasť na workshope Píšeme projekt ERC:

  1. rozšírený súhrn (Extended Synopsis): max. 5 strán v anglickom jazyku
  2. životopis (Curriculum Vitae): max. 2 strany v anglickom jazyku
  3. dosiahnuté výsledky (Track Record): max. 2 strany v anglickom jazyku

Podrobnejšie informácie k týmto podkladom nájdete na str. 21 – 25 v dokumente:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf

Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť zapojiť sa do najprestížnejších grantov Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020 a pošlete žiadané podklady na e-mail: iveta.hermanovska@cvtisr.sk  a v kópii sona.ftacnikova@cvtisr.sk najneskôr do 17.6.2019.

Tešíme sa na vaše kvalifikačné podklady, s ktorými budeme pracovať v priamej interakcii s hodnotiteľmi ERC projektov.

Mgr. Iveta Hermanovská

RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc.

Národné kontaktné body pre ERC, Horizont 2020