HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva pre MSP v rámci projektu INNOWWIDE

Naše podujatia

Projekt INNOWWIDE, kofinancovaný z programu Horizont 2020, ponúka možnosť získať 60.000 EUR malým a stredným firmám, ktoré plánujú vstup na trhy rozvojových krajín, veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík (Brazília, Rusko, India, Čína, Mexiko ai.) a rozvinutých štátov.

 

Výzva na podávanie žiadostí o príspevok je otvorená do 31. mája 2019 a podporí projekty typu „Viability Assesment Projects“ (VAPs), ktoré budú mať trvanie max. 6 mesiacov. O podporu môžu žiadať malé a stredné podniky vrátane mladých firiem a start-upov. Grant v podobe fixnej sumy 60.000 EUR bude hradiť 70% oprávnených nákladov.

 

Viac informácií o výzve aj projekte INNOWWIDE je k dispozícii tu.