HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Odmeňovanie vedecko – výskumných pracovníkov

Naše podujatia

  • Začiatok
    21.09.2020, 13:00
  • Koniec
    21.09.2020, 15:00

Národná kancelária Horizontu 2020 Vás pozýva na webinár „Odmeňovanie vedecko – výskumných pracovníkov“, ktorý sa uskutoční dňa 21. septembra 2020, od 13:00  do 15:00 hod.

Cieľom webinára je predstaviť spôsoby a očakávané metodiky zo strany Európskej komisie pri posudzovaní oprávnenosti personálnych nákladov zamestnávateľa v medzinárodných projektoch Horizontu 2020 s perspektívou na  ďalší rámcový program Horizont Európa. Webinár je určený Kontaktným bodom na univerzitách a výskumných pracoviskách pre program Horizont 2020, zamestnancom projektových a personálnych oddelení univerzít a výskumných pracovísk a zástupcom záujmových študentských a zamestnaneckých samospráv.

Svoju účasť prosím potvrďte registráciou do 17. septembra 2020.

Program

Prezentácie:

Odmeňovanie vedecko-výskumných pracovníkov – Peter Beňo

Zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone práce vo verejných výskumných inštitúciách – Viera Petrašová

Podpora účasti v medzinárodných výskumných projektoch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – A.Bitušíková

Inštrukcie: Webinár bude organizovaný pomocou platformy Webex. K pripojeniu vám pošleme odkaz, ktorý je neprenosný a bude doručený registrovaným účastníkom deň pred podujatím. Všetky inštrukcie ohľadom pripojenia budú zaslané e-mailom.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať JUDr. Vieru Petrášovú, Národná kancelária H2020: viera.petrasova@cvtisr.sk

Zverejnené: 9. 9. 2020, ivh