HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový predseda ERC vymenovaný Európskou komisiou

Naše podujatia

Dňa 14. mája 2019 Európska komisia vymenovala nového predsedu Európskej rady pre výskum (ERC) – profesora Maura Ferrari, ktorý nastúpi do funkcie 1. januára 2020.

Profesor Ferrari bude v poradí štvrtým prezidentom Európskej rady pre výskum. Zakladajúcim predsedom bol profesor Fotis Kafatos (do roku 2010), po ktorom nastúpila do funkcie (do konca roka 2013) profesorka Helga Nowotná. V januári 2014 ju nahradil súčasný prezident Jean-Pierre Bourguignon, ktorého prvé funkčné obdobie bolo predĺžené do konca roku 2019.

Profesor Ferrari bude pôsobiť v Bruseli. Jeho funkčné obdobie je štyri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky.

Životopis M. Ferrari

Tlačová správa

Stanovisko Vedeckej rady ERC