HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Novinky v anotovanej grantovej dohode

Naše podujatia

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bola zverejnená nová anotovaná grantová dohoda. Nájdete v nej novinky. Vysvetlenie k zmenám je na úvodných stranách body 2.1.1 a 2.2. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf.

Upozorňujeme hlavne na nový ,,minimálny“ model timesheetov a zmeny pre MSCA projekty.

Čítajte pozorne.