HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný workshop Open Access

Naše podujatia

Dovoľujeme si Vás pozvať na Národný workshop Open Access, ktorý sa uskutočnil dňa 23.10.2017 od 9. – 13.hod v Bratislave v budove CVTI SR.

CVTI SR ako National Open Access Desk (NOAD) za Slovenskú republiku pre projekt OpenAIRE hosťoval Národný workshop OpenAIRE, ktorý sa konal dňa 23. októbra 2017 v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Workshop bol určený koordinátorom projektov H2020 a FP7, vedcom, knihovníkom, vydavateľom, politickým činiteľom a ďalším záujemcom o problematiku otvoreného prístupu.

Na workshope odzneli témy ako OpenAIRE: podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v EÚ aj mimo nej, OpenAIRE FP7 Post Grant OA Pilot, Open Access v Horizont 2020, princípy otvoreného vládnutia – národná politika na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu, hrozby v Open Access publikovaní a licencie Creative Commons. 

Okruhy tém:

– Podpora OpenAIRE pre Horizont 2020
– FP7 Post-Grant OA Pilot
– Open Access v Horizont 2020
– Politiky na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu na Slovensku
– Predátorské publikovanie
– Licencie Creative Commons

Program.

Nezabudnite sa zaregistrovať.