HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný seminár – Etika v Horizonte 2020

Naše podujatia

Pozývame Vás na Národný seminár pre horizontálnu problematiku programu H2020 Etika v H2020 – Odporúčania týkajúce sa etických aspektov  pre prípravu návrhu projektov H2020.

Cieľom seminára je podať komplexnú informáciu o tom ako ošetriť eticky citlivé otázky v projektoch H2020 ako aj poskytnúť pohľad posudzovateľa-člena panelu pre hodnotenie etických otázok projektov H2020.

Cieľovou skupinou sú všetci potenciálni predkladatelia  projektov H2020.

 Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky.

Kedy:    23. november 2017, 9:30 – 13.hod.

Kde:      Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Pozrite si aktuálny program podujatia.

Prezentácia – Etika v Horizonte 2020 – S.Ftáčniková

Videozáznam z poudajtia I. časť

Videozáznam z poudajtia II. časť