HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Naše podujatia

Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutočnil dňa 16.11.2017 od 9:00 – 14:00 hod. v budove CVTI SR.

Na informačnom dni boli zástupcami Európskej komisie prezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020.

Predstavené boli aj úspešné slovenské projekty.

Pozrite si program.

Prezentácie:

 Rady hodnotiteľov – najčastejšie chyby atipy na písanie projektov
Úspešné slovenské projekty v Horizonte 2020:
Frank Werner, EKOSERVIS SLOVENSKO – projekt EKO_MEMOF
Július Oszlányi, Ústav krajinnej ekológie SAV – projekty ERA4CS, BiodivERsA3