HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný informačný deň Horizont 2020 SC2

Naše podujatia

Pozývame Vás na Národný informačný deň Horizont 2020 pre oblasť Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (SC2).  

Dovoľujem si Vás pozvať na informačný deň, ktorý sa konal pri príležitosti zverejnenia pracovného programu na roky 2018-2020 pre spoločenskú výzvu 2. Hlavnou témou boli nové výzvy a očakávané výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva, o ktorých hovoril pán Marc Duponcel z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

V rámci programu sa hovorilo o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva, lesného hospodárstva a biohospodárstva a tiež sa o vlastné skúsenosti podelili slovenskí riešitelia, ktorí sú členmi medzinárodných konzorcií úspešných projektov.

Účastníci mali možnosť položiť prezentujúcim otázky a tiež v rámci networkingu nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu.

Kedy:    7. november 2017

Kde:      Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Program podujatia.

Prezentácie:

Nové výzvy a očakávané výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva – Marc Duponcel

Štartujeme inovácie – Monika Deneva

Príklady úspešných projektov s účasťou slovenských partnerov:

(RIA) Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) – Tatiana Kluvánková

SusAn (ERA-NET) – Jana Hreňová

IPEMA (COST) – Ivan Bahelka

Účasť Slovenska v Horizonte H2020 – SC2

Účasť Slovenska v Horizonte H2020 – SC5