HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (SC3) a EURATOM

Naše podujatia

Národný informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (SC3) a EURATOM, ktorý sa uskutočnil dňa 29. novembra 2017 od 9:00 do 14:00 hod. v Grand Hoteli River Park, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava.

Na informačnom dni bol odprezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020 pre SC3 a 2018 pre EURATOM. Zástupkyňa Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli predstavila podpornú činnosť pre Horizont 2020. Podpora pri písaní projektov ako dobré rady od hodnotiteľky, či skúsenosti s manažmentom úspešného slovenského projektu mali tiež rečníkov na tomto podujatí.

Program

PREZENTÁCIE:

Pracovný program 2018-20, výzvy – V.Zuberec

Účasť SR v SC3 – V. Dugovičová

EURATOM – RÁMCOVÝ PROGRAM V OBLASTI VÝSKUMU A ODBORNEJ PRÍPRAVY. VYHODNOTENIE VÝZIEV Z ROKOV 2014-2017 A ÚSPEŠNOSŤ SLOVENSKA – N.Hurtová

Pracovný program 2018-20 pre Euratom a výzvy programu – V. Korritová

Podpora programu Horizont 2020 – SLORD – T. Lessayová

Rady hodnotiteľa – Zuzana Palková

Úspešné slovenské projekty –  R.Behúl

Informačný deň je organizovaný ako jeden zo side eventov konferencie SET PLAN https://www.setplan2017.sk/. Je potrebné registrovať sa na informačný deň a konferenciu zvlášť.