HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Letná škola nielen o úspešnej žiadosti o grant

Naše podujatia

Dovoľujeme si Vás upozoniť na konanie letnej školy, ktorú Národná kancelária NCP pre program Horizont 2020 na CVTI SR spoluorganizuje s projektom ERAdiate pod názvom ERAdiate Grants Week v septembri 2017 na Žilinskej univerzite v Žiline.

 

Cieľom trojdňovej letnej školy v dňoch 19.-21. septembra 2017 je:

–          poskytnúť informácie o najvhodnejších grantoch v EÚ a na Slovensku, ako aj

–          školenie k vypracovaniu úspešných žiadostí o grant s účasťou popredných školiteľov v tejto oblasti.

 

Podujatie je určené pre tých, ktorí sa pripravujú na úspešnú vedeckú kariéru – predovšetkým pre doktorandov, postdokov a ďalších výskumníkov.

Registrácia je otvorená do 15. mája 2017 na:

www.erachair.uniza.sk/activities/seminars/eradiate-grants-week

 

Náklady sú pokryté z projektu ERAdiate, účastníci si uhradia len príspevok na občerstvenie a kurzové materiály vo výške 50 eur.

Počet miest je obmedzený.