HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia: ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ

Naše podujatia

Centrum vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA spolu s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás organizovali medzinárodnú konferenciu ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ, ktorá sa uskutočnila dňa 21.5.2019 v Aule Rotunda, Ekonomická fakulta, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica.

Cieľom tejto konferencie bolo zmapovať situáciu na slovenských  výskumných organizáciách, univerzitách, v akadémii ako aj v grantových  agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity,  uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách a hlavne spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy.

Pozvanka a program

Po konferencii bola diskusia k téme aj v médiách. Pozrite si záznam – https://www.tyzden.sk/spolocnost/55736/zakulisne-reci/?ref=tit

Ponúkame záznam z podujatia :

1.časť:
https://archive.tp.cvtisr.sk?486321JOWEGJ6G41

2.časť:

https://archive.tp.cvtisr.sk?488115NZQ8RN7V24