HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komunikačná kampaň EK o finančných pravidlách v H2020

Naše podujatia

S potešením Vás pozývame na Komunikačnú kampaň EK o finančných pravidlách v H2020, ktorej cieľom je poskytnúť podrobné vysvetlenie existujúcich finančných pravidiel H2020 a predstaviť najlepšie postupy na implementáciu projektov.

Podujatie sa zameria na vysvetlenie personálnych nákladov v projektoch RIA a IA a na audit personálnych nákladov v project-based remuneration.

Cieľovými skupinami sú audítori, skúsení manažéri grantov, ľudia podporujúci výskumných pracovníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych útvarov.

Dátum: 25. jún 2019
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8 / A, 811 04 Bratislava, miestnosť č. 235
Jazyk: angličtina (bez prekladu)

Z dôvodu obmedzených miest v miestnosti budú organizátori uprednostňovať zástupcov rôznych inštitúcií s prebiehajúcim projektom H2020 a vyhradzujú si právo odmietnuť registráciu. O prijatí/ zamietnutí registrácie budete informovaný najneskôr týždeň pred podujatím.

Podujatie bude streamované na webe. Odkaz na web streaming bude distribuovaný JEDEN deň pred podujatím. Interaktívna časť nebude streamovaná.

Prezentácie:

Personálne náklady v programe Horizont 2020

Proces auditov a ich výsledky

Audity personálnych nákladov v H2020

Pozvánka a program akcie