HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ZRUŠENÉ: Komunikačná kampaň EK: Audity v programe Horizont 2020

Naše podujatia

 • Začiatok
  31.03.2020, 09:00
 • Koniec
  31.03.2020, 15:30
 • Typ podujatia
  Seminár
 • Organizátor
  Európska komisia/CVTI SR
 • Miesto konania
  CVTI SR, konf. miestnosť 2. posch., Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 • Štát
  SR

! Z dôvodu komplikovanej situácie súvisiacej s koronavírusom a s tým súvisiacimi obmedzeniami na úrovni Európskej komisie aj Slovenskej republiky týkajúcimi sa organizácie podujatí pre verejnosť sa podujatie Komunikačná kampaň EK: Audity v programe Horizont 2020 ruší. O novom termíne jeho konania vás budeme včas informovať. !

Pozývame Vás na seminár Audity v programe Horizont 2020, ktorého cieľom je predstaviť a objasniť pravidlá auditov druhého stupňa v projektoch programu Horizont 2020 (audity vykonávané EK a audítorskými spoločnosťami kontrahovanými EK).

Seminár bude organizovaný interaktívnou formou a jeho zámerom bude poskytnúť príjemcom grantov z programu Horizont 2020 dostatok informácií na to, aby sa pripravili na druhostupňový audit resp. aby upravili svoje existujúce interné postupy tak, aby boli v súlade s pravidlami programu.

Pre koho je seminár určený?

Akcia je určená pre projektových manažérov, podporných projektových zamestnancov, ako aj administratívnych pracovníkov a certifikovaných audítorov. Prednášať bude audítor z Európskej komisie a audítorka z Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Seminár bude vedený v anglickom jazyku (bez tlmočenia).

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti budú uprednostnení zástupcovia z inštitúcií s bežiacimi projektmi programu Horizont 2020. O prijatí/zamietnutí registrácie budete informovaní najneskôr týždeň pred akciou.

Predbežný program podujatia

V prípade záujmu o osobnú účasť na akcii sa registrujte prostredníctvom formulára nižšie. Otázky pre rečníkov, prosíme, zaslať v anglickom jazyku!

Registrácia na webstream (link bude zaslaný 30.3.2020)

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Dávidová, campaign@cvtisr.sk