HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kampaň EK k finančným pravidlám v H2020

Naše podujatia

Dňa 18.10.2017 sa v priestoroch CVTISR uskutočnil celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriavala na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov. Cieľovou skupinou boli skúsení grantoví manažéri, ľudia podporujúci výskumníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych jednotiek, ktorí už implementujú výskumné a inovačné projekty H2020.

Registrácia nutná nakoľko počet miest je limitovaný.

Jazykom seminára – angličtina bez prekladu.

Seminár bolo možné sledovať cez webstreaming. Pre udelenie prístupu na webstreaming je potrebné sa vopred zaregistrovať a to najneskôr do 16.10.2017.