HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

JRC hľadá výskumných pracovníkov

Naše podujatia

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) hľadá nových, talentovaných a motivovaných výskumníkov, ktorí by pôsobili v nasledovných výskumných centrách: Sevilla (Španielsko), Petten (Holandsko), Ispra (Taliansko), Geel (Belgicko) a Karlsruhe (Nemecko).

Úlohou výskumníkov je poskytovať cielenú vedeckú a technickú podporu pri koncepcii, vypracovaní, vykonávaní a monitorovaní politických opatrení EÚ.

JRC hľadá výskumných špecialistov v nasledujúcich oblastiach:

  •      Kvantitatívne a kvalitatívne posudzovanie / hodnotenie vplyvu politických opatrení
  •      Dátové vedecké aplikácie
  •      Modelovanie politických opatrení
  •      Vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, telekomunikácie a diaľkové snímanie
  •      Správa a oznamovanie vedeckých poznatkov
  •      Jadrový výskum a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky

Termín uzávierky prihlášok  26. marca 2019.

Viac informácií a prihlášky