HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný seminár k témam SEWP v Horizonte 2020

Naše podujatia

Informačný seminár k témam Widening v Horizonte 2020 sa uskutočnil 21. marca 2019  (13:30 – 17:30), v  priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Jeho zaradenie, ako sprievodného podujatia k workshopu národných kontaktných bodov pracujúcich v oblasti WIDENING, bolo dôvodom účasti niektorých národných kontaktných bodov z partnerských krajín v rámci ERA na našom ID, ktorého hlavným rečníkom bude Telemachos Telemachou z Európskej komisie.

Úspešní slovenskí riešitelia predstavili svoje projekty a bol priestor na otázky a pripomienky, čo bola výborná príležitosť získať odpovede a nové poznatky.

Program seminára

Viac informácií na NCP-WIDE.NET
V prípade otázok kontaktujte natasa.hurtova@cvtisr.sk