HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný seminár k témam SEWP v Horizonte 2020

Naše podujatia

Dňa 21. marca 2019 sa v priestoroch CVTI SR v Bratislave uskutočnil informačný seminár k témam pripravovaných výzviev na rok 2019 v oblasti SEWP  za účasti zahraničných národných kontaktných bodov pracujúcich v uvedenej oblasti.

Telemachos Telemachou z Európskej komisie predstavil stav pripravovaného rámcového programu HorizonEurope.

Úspešní slovenskí riešitelia komunikovali svoje skúsenosti z prípravy svojich návrhov od prvotnej myšlienky až po implementáciu schválených projektov.

Program seminára

Prezentácie:
 
V prípade otázok alebo pripomienok v súvislosti s problematikou SEWP kontaktujte:
Ing. Nataša Hurtova, SEWP NCP; natasa.hurtova@cvtisr.sk; MT 0917 733 512